MIRAN - Centrum Logistyczne

Ochrona Imprez Masowych

   

Ochrona imprez masowych i kulturalnych np: koncertów, wydarzeń artystycznych, , imprez plenerowych, imprez integracyjnych.

   Ochrona imprez masowych jest wymagana ustawowo zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (DzU z 2009 r. nr 62, poz. 504 ze zm.). Przepisy określają minimalną wymaganą ilość pracowników ochrony w stosunku do liczby uczestników imprezy:

  • Teren otwarty 1000 os. = 10 pracowników ochrony + każde następne 100 os. = 1 ochroniarz.
  • Hala 300 os. = 10 pracowników ochrony + każde następne 100 os. = 1 ochroniarz.

   Plan ochrony sporządza organizator i przekazuje go policji, aby zgodnie z prawem przeprowadzić imprezę.

   Przekazujemy klientowi niezbędne informacje potrzebne do opracowania planów ochrony wymaganych przez policję.  Przeprowadzamy analizę potencjalnych zagrożeń i wskazujemy miejsca niebezpieczne, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Przed każdą imprezą organizowane są wspólne spotkania w celu omówienia zasad współdziałania.

W trakcie takich imprez nasz wyszkolony personel :

  • posiadają certyfikaty uprawniające do ochrony imprez masowych,
  • posiadają środki łączności,
  • jest umundurowany lub/i ubrany w odzież cywilną, by nie wyróżniać się z tłumu.

W przypadku ochrony koncertów pracownicy ochrony muszą wykazywać się specjalnymi predyspozycjami: umiejętność obserwacji, negocjacji, odpowiedniej i szybkiej reakcji.

Ochrona Imprez Masowych

Kontakt

"MIRAN" Centrum Logistyczne

Mirosław Aniszewski

Tel. 604 153 705

e-mail: biuro@mirancl.pl

Projekt i wykonanie: Webservis.pl