MIRAN - Centrum Logistyczne

O Firmie

     Firma „MIRAN” Centrum Logistyczne Mirosław Aniszewski powstała w czerwcu 2010 roku. Prowadzi działalność na terenie całej Polski na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej nr 4190 wydanej przez Wójta Gminy Nieporęt oraz koncesji nr L-0101/10 wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

    Oferujemy profesjonalne i kompleksowe zabezpieczenie obiektów w systemie ochrony fizycznej wspomaganej ochroną elektroniczną oraz pełnym zabezpieczeniem technicznym.

    Oferujemy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa biznesu dostosowane indywidualnie dla poszczególnych grupy odbiorców. Świadczymy także usługi doradcze w zakresie ochrony osób i obiektów.

    Pracownicy firmy „MIRAN” C.L posiadają niezbędne doświadczenie i przygotowanie zawodowe: licencje pracownika ochrony fizycznej i technicznej I° i II°, zaświadczenie kierownika do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych oraz ukończone kursy pomocy przedmedycznej, bhp, ppoż i wybranych zagadnień prawa. Pracownicy ochrony po ukończeniu szkolenia są kierowani na obowiązkowe praktyki obiektowe, które odbywają się pod okiem doświadczonych pracowników, a po zdaniu egzaminów są kierowani na samodzielne stanowiska lub nowo pozyskane obiekty. Pracownicy „MIRAN” C.L. są w wieku 23 – 58 lat i są sprawdzani w Centralnym Rejestrze Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto zasięga się o nich opinii we właściwej Komendzie Policji z uwagi na miejsce zamieszkania. Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani. Wyposażeni są w niezbędny sprzęt ochrony osobistej oraz bezprzewodowe środki łączności.

  Umundurowanie oraz wyposażenie pracowników ochrony dostosowujemy do życzeń zleceniodawcy

Ochrona Imprez Masowych

Kontakt

"MIRAN" Centrum Logistyczne

Mirosław Aniszewski

Tel. 604 153 705

e-mail: biuro@mirancl.pl

Projekt i wykonanie: Webservis.pl